angàžmān

angàžmān
angàžmān m 〈G angažmána〉 {{c=0}}1. {{001f}}služba ili rad na određeno vrijeme po ugovoru (obično umjetnika) {{/c}}[potpisati ∼] {{c=0}}2. {{001f}}zalaganje za što, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}angažirati (2){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • angažman — angàžmān m <G angažmána> DEFINICIJA 1. služba ili rad na određeno vrijeme po ugovoru (obično umjetnika) [potpisati angažman] 2. v. angažirati (2) ETIMOLOGIJA vidi angažirati …   Hrvatski jezični portal

  • dezangažman — dezangàžmān m <G dezangažmána> DEFINICIJA oslobođenost od obveza, opr. angažman ETIMOLOGIJA dez + v. angažirati, angažman …   Hrvatski jezični portal

  • angažírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. angàžīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) primiti/primati, uzeti/uzimati u posao ili službu po ugovoru, sklopiti/sklapati angažman, zadobiti koga za što, pokrenuti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • degažírati — (koga, što) dv. 〈prez. degàžīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. degàžīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}osloboditi/oslobađati koga obaveze koja proistječe iz ugovora; izvršiti/izvršavati degažman (1), opr. angažman 2. {{001f}}sport… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neangažiran — neangàžīrān prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji nije dobio angažman (posao po ugovoru ili sl.) ili nije uključen u neki projekt, organizaciju 2. koji se ne želi uključiti u neku djelatnost, projekt, organizaciju, koji pasivno odn. neutralno… …   Hrvatski jezični portal

  • presing — prèsing m <N mn nzi> DEFINICIJA 1. sport u momčadskim igrama (košarci, nogometu, rukometu, hokeju) oblik obrane u kojoj svaki igrač obrane strogo pokriva jednog od protivničkih igrača i nastoji ga onemogućiti u akciji [igrati presing] 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • dezangažirati — dezangažírati (koga, što, se) dv. <prez. dezangàžīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dezangàžīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA raskinuti/raskidati angažman, riješiti/rješavati obveze, osloboditi/oslobađati dužnosti, otpustiti… …   Hrvatski jezični portal

  • gaža — gáža ž DEFINICIJA 1. periodična naplata za neki rad; službenička plaća 2. žarg. rad na određeno vrijeme po ugovoru, obično umjetnika; angažman ETIMOLOGIJA fr. gage …   Hrvatski jezični portal

  • angažirati — angažírati (koga, što, se) dv. <prez. angàžīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) primiti/primati, uzeti/uzimati u posao ili službu po ugovoru, sklopiti/sklapati angažman, zadobiti… …   Hrvatski jezični portal

  • jednovečernji — jednovèčernjī prid. DEFINICIJA koji traje jednu večer [jednovečernji angažman] ETIMOLOGIJA jedno + v. večer, večernji …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”