anglosàksōnskī

anglosàksōnskī
anglosàksōnsk|ī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji se odnosi na Angle i Sase; anglosaski 2. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}koji se odnosi na a. {{001f}}Engleze i Amerikance (iz SAD-a) b. {{001f}}Britance i Amerikance (iz SAD-a) 3. {{001f}}naziv za narode (Anglosasi, Anglosaksonci) kojima je materinji jezik engleski 4. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}a. {{001f}}naziv za stara germanska plemena (Angli, Sasi, Juti) koja su se u 5. i 6. st. naselila u današnju Englesku b. {{001f}}narod koji je nastao iz tih plemena (za razliku od Kelta, kasnije i od Danaca i Normana) 5. {{001f}}naziv za jezik toga naroda, odn. za najstarije razdoblje engleskoga jezika
∆ {{001f}}{{/c}}∼i sustav mjera {{c=0}}sustav koji se još zadržao u nekim zemljama engleskog jezičnog područja (inč, stopa, jard i sl.); {{/c}}∼o pismo {{c=0}}naziv za sve tipove nacionalnog pisma u Britaniji {{/c}}[∼a minuskula]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • anglosaksonski — anglosàksōnskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na Angle i Sase; anglosaski 2. pov. koji se odnosi na a. Engleze i Amerikance (iz SAD a) b. Britance i Amerikance (iz SAD a) 3. naziv za narode (Anglosasi, Anglosaksonci) kojima je materinji jezik …   Hrvatski jezični portal

  • ánglosaksónski — a o prid. (ȃ ọ̑) nanašajoč se na Anglosaksonce: anglosaksonski jezik // nanašajoč se na Angleže ali angleško govoreče Američane: ekonomika anglosaksonskih dežel …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dekadski — dèkādskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1 9, te 0; dekadni, desetični, usp. binarni (2), oktalan, heksadecimalan… …   Hrvatski jezični portal

  • anglosȁskī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}anglosaksonski{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèkādskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1–9, te 0; desetični, {{c=1}}usp. {{ref}}binarni (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Aelfric — (izg. èlfrik) (zvan Grammaticus) (955 1020) DEFINICIJA anglosaksonski pisac crkvenih propovijedi koje se uvrštavaju među najbolja djela staroengleske književnosti …   Hrvatski jezični portal

  • anglosaski — anglosȁskī prid. DEFINICIJA v. anglosaksonski ETIMOLOGIJA vidi Anglosaksonac …   Hrvatski jezični portal

  • anglo- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači engleski, koji se odnosi na Engleze, Englesku [anglofil; anglosaksonski] ETIMOLOGIJA lat. Anglus: Englez …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”