ambicióznōst

ambicióznōst
ambicióznōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}osobina onoga koji je ambiciozan; slavoljubivost, častoljubivost 2. {{001f}}svojstvo onoga što je ambiciozno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ambicioznost — ambicióznōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina onoga koji je ambiciozan; slavoljubivost, častoljubivost 2. svojstvo onoga što je ambiciozno ETIMOLOGIJA vidi ambicija …   Hrvatski jezični portal

  • ambicióznost — i ž (ọ̑) lastnost ambicioznega človeka: bolestna ambicioznost; zdrava ambicioznost mladine …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ambícija — e ž (í) nav. mn. močno hotenje, želja po uspehu, po uveljavitvi: nobenih ambicij nimam, samo delati si želim; tu ni prostora za osebne ambicije; literarne, znanstvene ambicije / knjiga je pisana brez posebnih ambicij brez namena, da bi bila… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • komólčarstvo — a [u̯č] s (ọ̑) slabš. lastnost, značilnost komolčarskega človeka: očitali so mu komolčarstvo in ambicioznost / boj proti komolčarstvu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nèzdràv — zdráva o prid. (ȅ ȁ ȅ ā) 1. ki ni zdrav: zdravi in nezdravi otroci; videti je nezdrav / nezdrav les / nezdravo sadje // zdravju škodljiv: nezdrava voda; nezdravo podnebje / nezdravi kraji 2. ki izraža, kaže bolezen: nezdrava barva kože;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zdràv — zdráva o prid. (ȁ ā) 1. ki je v stanju telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma, ant. bolan: zdrav otrok; biti, ostati zdrav; počutiti se zdravega; duševno, telesno, umsko zdrav; popolnoma zdrav; ekspr. ste vsi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”