alkohòličār

alkohòličār
alkohòličār m {{c=0}}({{/c}}alkohòličārka ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}ovisnik o alkoholu, onaj koji se odao piću {{/c}}[izliječeni ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}pijanica{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Nikola Kojo — Born Nikola Kojo 5 September 1967 (1967 09 05) (age 44) Belgrade, SFR Yugoslavia Years active 1980 – present Spouse Aleksandra Đurić (2007 ) Nikola Kojo (Serbian Cyrillic: Никола Кој …   Wikipedia

  • cúger — m (cùgerica ž) reg. 1. {{001f}}šah brzopotezni šah 2. {{001f}}žarg. onaj koji se često i mnogo opija; pijanac, alkoholičar, ispičutura, litac, bevanja, cuguš …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kròničan — krònič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji traje dugo vremena [(o bolesti): ∼na upala; ∼ni alkoholičar; (o društvu): ∼an problem stalan, uvriježen, dugotrajan, opr. akutan] 2. {{001f}}koji se javlja od vremena do vremena; povremen ✧ {{001f}}lat.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pijánac — m 〈G nca, V pı̏jānče, N mn nci, G pìjānācā〉 1. {{001f}}onaj koji često i mnogo pije alkoholna pića, onaj koji se često opija; alkoholičar, pijanica 2. {{001f}}pijan čovjek, ob. onaj koji hoda pijan; mokri brat [okorjeli ∼; teški ∼; ortodoksni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • radoholičar — radohòličār m DEFINICIJA neol. onaj koji se u potpunosti posvećuje trajnom i upornom radu, ovisnik o radu, koji ne može bez rada, kojemu je rad strast [rad + o + (alko)holičar]; radoholik ETIMOLOGIJA v. rad, raditi (prema alkoholičar, v.) …   Hrvatski jezični portal

  • kroničan — kròničan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji traje dugo vremena [o bolesti: kronična upala; kronični alkoholičar; o društvu: kroničan problem]; dugotrajan, stalan, uvriježen, opr. akutan ETIMOLOGIJA lat. chronicus ← grč. khronikós …   Hrvatski jezični portal

  • pijanac — pijánac m <G nca, V pȉjānče, N mn nci, G pìjānācā> DEFINICIJA 1. onaj koji često i mnogo pije alkoholna pića, onaj koji se često opija, mokri brat; alkoholičar, pijanica 2. pijan čovjek, ob. onaj koji hoda pijan [okorjeli pijanac; teški… …   Hrvatski jezični portal

  • cuger — cúger m DEFINICIJA reg. 1. šah brzopotezni šah 2. žarg. onaj koji se često i mnogo opija; pijanac, alkoholičar, ispičutura, litac, bevanja ETIMOLOGIJA vidi cug …   Hrvatski jezični portal

  • ičkijaš — ičkìjāš m <G ičkijáša> DEFINICIJA reg. onaj koji se odao piću; alkoholičar, pijanica ETIMOLOGIJA vidi ičkija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”