alegòrija

alegòrija
alegòrija ž {{c=0}}1. {{001f}}opis, pripovijedanje koje se služi metaforom da bi izrazilo opću ili apstraktnu ideju 2. {{001f}}simbolizirana slika neke ideje predočena likovnim sredstvima (kostur s kòsōm kao alegorija smrti)
{{/c}}✧ {{001f}}lat. grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • alegorija — alegòrija dkt. Lãpė – gudrùmo alegòrija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • alegorija — alegòrija sf. (1) DŽ atitrauktinės sąvokos reiškimas konkrečiu meniniu vaizdu: Baltas balandis – taikos alegorija rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alegoríja — e ž (ȋ) lit. prikazovanje abstraktnega v konkretni obliki, prispodoba: avtor ljubi alegorije / izražati se z alegorijami // umetniško delo s takim prikazovanjem: srednjeveške moralitete in alegorije / alegorija zmage …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • jȅdnorog — jȅdnorog1 m 〈N mn ozi〉 1. {{001f}}mit. kozorog s jednim dugačkim rogom na čelu; u srednjovjekovnoj mitologiji i ikonologiji simbol Sotone koji mami djevice i udane žene na grijeh; u manirizmu (16. st.), tipično erotični deformirani mit, kao… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàtīr — m 〈G satíra〉 1. {{001f}}〈mn〉 mit. starogrčki duhovi ili demoni šuma i planina; prikazivani s jarčjim nogama, repom, bradom i rogovima, vijencem od bršljana na glavi, obično sa sviralom; obijesni, veseli, razuzdani, lijenčine i bludnici koji su… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • satir — sàtīr m <G satíra> DEFINICIJA 1. (mn) mit. starogrčki demoni šuma i planina, prikazivani s jarčjim nogama, repom, bradom i rogovima, vijencem od bršljana na glavi, obično sa sviralom; obijesni, veseli, razuzdani, lijenčine i bludnici koji… …   Hrvatski jezični portal

  • Kostić — Kòstić, Laza (1841 1910) DEFINICIJA srp. pjesnik, pripovjedač, dramatičar, esejist, pisac filozofsko estetskih rasprava, plodan prevoditelj; urednik časopisa, blizak romantizmu, liberalnih nazora (pjesnička drama Maksim Crnojević, refleksivno… …   Hrvatski jezični portal

  • Wilde — (izg. vȃjld), Oscar (1854 1900) DEFINICIJA irsko engleski književnik, majstor blistavo duhovitih paradoksa u komedijama iz društvenog života viktorijanske ere (Lepeza Lady Windermere i Važno je zvati se Ernest) te u romanu Dorian Gray koji je sam …   Hrvatski jezični portal

  • fama — fáma ž DEFINICIJA rašireni glas ili priča koja se prenosi u društvenom životu, popularno mišljenje na osnovi govorkanja; glasina SINTAGMA fama volat (izg. fȃma vȍlat) glas kruži ETIMOLOGIJA lat. fama, prema Fama, u rimskom pjesništvu: alegorija,… …   Hrvatski jezični portal

  • jednorog — jȅdnorog1 m <N mn ozi> DEFINICIJA 1. mit. kozorog s jednim dugačkim rogom na čelu; u srednjovjekovnoj mitologiji i ikonologiji simbol Sotone koji mami djevice i udane žene na grijeh; u manirizmu (16. st.), tipično erotični deformirani mit,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”