akòbōgdā

akòbōgdā
akòbōgdā pril. {{c=0}}poštapalica koja izriče želju da se nešto ostvari i da se neće izjaloviti, da neće ostati neostvareno {{/c}}[A: Onda, sutra krećemo! B: Akobogda!]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • akobogda — akòbōgdā pril. DEFINICIJA poštapalica koja izriče želju da se nešto ostvari i da se neće izjaloviti, da neće ostati neostvareno [[i]A: Onda, sutra krećemo! B: Akobogda![/i]] ETIMOLOGIJA v. ako + v. Bog + v. dati …   Hrvatski jezični portal

  • Bôg — (bôg) m 〈V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. {{001f}}gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. {{001f}}pren. razg. moćna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȍžjī — bȍžj|ī (Božji) prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na Boga b. {{001f}}koji pripada Bogu 2. {{001f}}za pojačavanje onoga što znači imenica uz koju stoji [cijeli ∼i dan] ∆ {{001f}}∼a ovčica, {{c=1}}v. {{ref}}bubamara{{/ref}} ⃞ {{001f}}∼i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Bog — Bȏg (bȏg) m <V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.> DEFINICIJA 1. rel. a. stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. pren. razg. moćna osoba, sila,… …   Hrvatski jezični portal

  • božji — bȍžjī (Božji) prid. DEFINICIJA 1. a. koji se odnosi na Boga b. koji pripada Bogu 2. za pojačavanje onoga što znači imenica uz koju stoji [cijeli božji dan] SINTAGMA božja ovčica, v. bubamara; Božja providnost, v. providnost (2a); božje drvce …   Hrvatski jezični portal

  • inšalah — ìnšalāh (ìnšallāh) uzv. <indekl.> DEFINICIJA reg. akobogda ETIMOLOGIJA tur. inşallah ← arap. inšā̕llāh …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”