akontácija

akontácija
akontácij|a ž {{c=0}}unaprijed položen novac u količini manjoj od cijelog iznosa {{/c}}[položiti ∼u; dati ∼u]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}predujam, kapara, foršus, {{001f}}{{/c}}{{c=1}}usp.{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • akontacija — akontácija ž DEFINICIJA unaprijed položen novac u količini manjoj od cijelog iznosa [položiti akontaciju; dati akontaciju]; foršus, kapara, predujam ETIMOLOGIJA vidi akonto …   Hrvatski jezični portal

  • akontácija — e ž (á) znesek, ki se dobi, dá kot del celotnega zneska; naplačilo, predujem: dati, dobiti akontacijo na plačo; izplačevanje akontacije / danes sem plačal prvo akontacijo za davke …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kȁpara — ž trg. svota primljena unaprijed uime neke kupoprodaje, obavljenog posla i sl.; predujam, avans, akontacija, »foršus« ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predújam — m 〈G jma, N mn jmi〉 1. {{001f}}svota primljena unaprijed uime plaće ili sl.; kapara, avans, akontacija 2. {{001f}}pravn. svota novca koju stranka mora položiti u parničnom postupku radi podmirenja troškova; kaucija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àvans — (avȁns) m ono što se daje ili prima unaprijed na račun nečega što se ima primiti kasnije [dati ∼]; predujam, akontacija, foršus ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • avans — àvans (avȁns) m DEFINICIJA ono što se daje ili prima unaprijed na račun nečega što se ima primiti kasnije [dati avans]; akontacija, predujam ETIMOLOGIJA fr. avance ≃ avancer: napredovati …   Hrvatski jezični portal

  • kapara — kȁpara ž DEFINICIJA trg. svota primljena unaprijed uime neke kupoprodaje, obavljenog posla i sl.; akontacija, avans, foršus, predujam ETIMOLOGIJA tal. caparra …   Hrvatski jezični portal

  • predujam — predújam m <G jma, N mn jmi> DEFINICIJA 1. svota primljena unaprijed uime plaće ili sl.; kapara, avans, akontacija 2. pravn. svota novca koju stranka mora položiti u parničnom postupku radi podmirenja troškova; kaucija ETIMOLOGIJA pred + v …   Hrvatski jezični portal

  • aváns — a m (ȃ) ekon. akontacija: investitor je gradbenemu podjetju doslej plačal samo avans …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”