agnosticìzam

agnosticìzam
agnosticìzam m 〈G -zma〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}pravac koji uči da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji općenito odriče mogućnost spoznaje 2. {{001f}}{{/c}}teol. {{c=0}}učenje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odriče da je ljudski um može spoznati 3. {{001f}}općenito, stav da na mnoga bitna pitanja ne postoje i nikada neće postojati odgovori, da su pred njima nemoćni i znanost i filozofija i teologija, odnosno da apsolutne istine nema
{{/c}}✧ {{001f}}grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • agnosticizam — agnosticìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. fil. pravac koji uči da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati, koji općenito odriče mogućnost spoznaje 2. teol. učenje koje dopušta opstojnost neke više sile, ali odriče da je ljudski um… …   Hrvatski jezični portal

  • agnostički — agnòstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na agnostike i agnosticizam ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

  • agnòstičkī — prid. koji se odnosi na agnostike i agnosticizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nihilìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. {{001f}}fil. a. {{001f}}filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, {{c=1}}usp.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Protagora — Protàgora, iz Abdere (o.486 410. pr. Kr.) DEFINICIJA filozof, glavni predstavnik sofista u polemikama sa Sokratom (opisan u Platonovu dijalogu Protagora), svoj sofistički relativizam i agnosticizam izrazio poznatim diktumom: »Čovjek je mjera… …   Hrvatski jezični portal

  • nihilizam — nihilìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. način mišljenja u kojem se negiraju svi ustaljeni nazori, načela i vjerovanja 2. fil. a. filozofsko učenje da ništa zbiljski ne postoji ili da se ništa ne može pouzdano spoznati, usp. agnosticizam b. teza… …   Hrvatski jezični portal

  • agnostičarka — agnòstičārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. agnostičar ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

  • agnostik — agnòstik m <N mn ici> DEFINICIJA pristaša, sljedbenik agnosticizma; agnostičar ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

  • agnostičar — agnòstičār m DEFINICIJA v. agnostik ETIMOLOGIJA vidi agnosticizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”