afinìtēt

afinìtēt
afinìtēt m 〈G afinitéta〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}a. {{001f}}{{/c}}(za što) {{c=0}}privlačnost ili sklonost koju tko osjeća prema nekom predmetu istraživanja, poslu, umjetnosti itd. {{/c}}[imati/nemati ∼a za umjetnost/prema umjetnosti] {{c=0}}b. {{001f}}međusobna privlačnost dviju osoba {{/c}}[osjećati ∼ (za koga)]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}srodnost 2. {{001f}}{{/c}}(∅) (+ potenc.) term. {{c=0}}sila privlačenja ili spajanja 3. {{001f}}{{/c}}() kem. {{c=0}}a. {{001f}}sklonost pojedinih tvari prema ulaženju u određene reakcije {{/c}}[međusobni ∼] {{c=0}}b. {{001f}}svojstvo atoma da stvori kemijsku vezu s drugim atomima {{/c}}[elektronski ∼] {{c=0}}c. {{001f}}veličina koja opisuje termodinamičku sklonost prema reakciji (negativna reakcijska Gibbsova energija)
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • afinitet — afinìtēt m <G afinitéta> DEFINICIJA 1. razg. a. (za što) privlačnost ili sklonost koju tko osjeća prema nekom predmetu istraživanja, poslu, umjetnosti itd. [imati/nemati afiniteta za umjetnost/prema umjetnosti] b. međusobna privlačnost… …   Hrvatski jezični portal

  • afinitetan — afinìtētan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA afinitetna kromatografija biol. metoda razdvajanja bioloških makromolekula na osnovu njihova afiniteta prema određenom prirodnom partneru ETIMOLOGIJA vidi afinitet …   Hrvatski jezični portal

  • blankofori — blankofóri m mn <N blankòfōr, G blankofóra> DEFINICIJA kem. bezbojni fluorescentni spojevi koji imaju afinitet prema vlaknu; optička bjelila ETIMOLOGIJA fr. blanc: bijel + for (i) …   Hrvatski jezični portal

  • elektronski — elèktrōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na elektrone, koji se zasniva na svojstvima elektrona SINTAGMA elektronska cijev tehn. zataljena staklena cijev s elementima (mreže, ploče i sl.) između kojih teče struja; elektronka; elektronska… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”