adorácija

adorácija
adorácija ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}u Rimskom Carstvu (kraj 3. st.) ceremonija u kojoj podanik klečeći ljubi rub careva plašta 2. {{001f}}{{/c}}pov. umj. {{c=0}}a. {{001f}}u antičkim prikazima klanjanje božanstvu, vladaru ili heroju b. {{001f}}u ikonografiji, poklonstvo pastira ili Sv. tri kralja Isusu 3. {{001f}}{{/c}}kršć. {{c=0}}u liturgiji, ritualno klanjanje, klečanje; vanjski znak poštovanja isključivo prema Bogu 4. {{001f}}obožavanje, klanjanje, vrlo veliko štovanje
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • adoracija — adorãcija dkt. Švenčiáusiojo Sakrameñto adorãcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • adoracija — adorácija ž DEFINICIJA 1. pov. u Rimskom Carstvu (kraj 3. st.) ceremonija u kojoj podanik klečeći ljubi rub careva plašta 2. pov. umj. a. u antičkim prikazima klanjanje božanstvu, vladaru ili heroju b. u ikonografiji, poklonstvo pastira ili Triju …   Hrvatski jezični portal

  • adorácija — e ž (á) rel. češčenje Boga: pobožna adoracija / hoditi k adoracijam v kapelo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • adoratorica — adòrātorica ž DEFINICIJA v. adorator ETIMOLOGIJA vidi adoracija …   Hrvatski jezični portal

  • adorirati — adorírati (što) dv. <prez. adòrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA obožavati, štovati; adorati ETIMOLOGIJA vidi adoracija …   Hrvatski jezični portal

  • adorati — adòrati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. rad. adòrao> DEFINICIJA reg., v. adorirati ETIMOLOGIJA vidi adoracija …   Hrvatski jezični portal

  • adorator — adòrātor m DEFINICIJA onaj koji javno hvali i iznosi najbolja svojstva koga ili čega, onaj koji jako i neumjereno hvali koga ili što; hvalitelj ETIMOLOGIJA vidi adoracija …   Hrvatski jezični portal

  • adorant — adòrant m <G mn nātā> DEFINICIJA onaj koji obožava koga ili što, onaj koji se klanja; štovatelj, poklonik, admirant ETIMOLOGIJA vidi adoracija …   Hrvatski jezični portal

  • adorantica — adòrantica ž DEFINICIJA v. adorant ETIMOLOGIJA vidi adoracija …   Hrvatski jezični portal

  • adoracijski — adorácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na adoraciju ETIMOLOGIJA vidi adoracija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”