ogrebòtina

ogrebòtina
ogrebòtina ž {{c=0}}1. {{001f}}površinska, mehanička ozljeda kože 2. {{001f}}trag takve ozljede; brazgotina{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ogrebotina — ogrebòtina ž DEFINICIJA 1. površinska, mehanička ozljeda kože 2. trag takve ozljede; brazgotina ETIMOLOGIJA vidi ogrepsti …   Hrvatski jezični portal

  • ogrebotína — e ž (í) knjiž. praska, odrgnina, navadno močnejša: podplutbe in krvave ogrebotine / na licu je imel ogrebotino …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • poznávati se — nesvrš. 〈prez. pòznajēm se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(s kim) biti u odnosima onih koji se poznaju, biti znanac s kim, biti u odnosima nakon sklopljenog poznanstva 2. {{001f}}(∅) (ob. u 3. l.) ostati kao trag čega, vidjeti se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skarifikacija — skarifikácija ž DEFINICIJA med. postupak nanošenja laganih površinskih ogrebotina na koži radi unošenja alergena ETIMOLOGIJA lat. scarificatio …   Hrvatski jezični portal

  • sgrafito — sgrȃfito m DEFINICIJA pov. lik. vrsta zidnog slikarstva u Italiji 15 16. st., izvodilo se na dva sloja žbuke ETIMOLOGIJA tal. sgraffito ← sgraffire: grebsti ≃ sgraffio: ogrebotina, usp. grafiti …   Hrvatski jezični portal

  • šprung — šprȕng m <N mn šprùngovi> DEFINICIJA reg. trag od oštrog predmeta (ob. kao trag oštećenja na ravnoj površini nekog materijala); ogrebotina, šfriz, krakelura ETIMOLOGIJA njem. Sprung: pukotina …   Hrvatski jezični portal

  • šfriz — šfrȉz m <N mn ovi> DEFINICIJA reg. ogrebotina, usp. šprung ETIMOLOGIJA vidi šfrizati …   Hrvatski jezični portal

  • kracer — kràcer m DEFINICIJA reg. 1. tehn. strugač, strugalo 2. razg. trag od kracanja; ogrebotina ETIMOLOGIJA vidi kracati …   Hrvatski jezični portal

  • poznavati — poznávati se nesvrš. <prez. pòznajēm se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (s kim) biti u odnosima onih koji se poznaju, biti znanac s kim, biti u odnosima nakon sklopljenog poznanstva 2. (Ø) (ob. u 3. l. jd) ostati kao trag… …   Hrvatski jezični portal

  • ekskorijacija — ekskorijácija ž DEFINICIJA pat. laka površinska ozljeda kože; ogrebotina ETIMOLOGIJA eks + lat. corium: koža …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”