ograničénje

ograničénje
ograničénje sr gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}ograničiti{{/ref}} {{/c}}[∼ brzine; ∼ uvoza]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ograničenje — ograničénje sr <gl. im.> DEFINICIJA v. ograničiti [ograničenje brzine; ograničenje uvoza] ETIMOLOGIJA vidi ograničiti …   Hrvatski jezični portal

  • restrìkcija — restrìkcij|a ž 1. {{001f}}zadržavanje unutar granica [∼a opsega; ∼a dometa]; ograničenje 2. {{001f}}stanje kada što postane uže, manje [∼a prava; ∼a budžeta; uvesti (ublažiti, ukinuti) ∼e]; suženje, umanjenje ∆ {{001f}}∼a značenja lingv.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • restrikcija — restrìkcija ž DEFINICIJA 1. zadržavanje unutar granica; ograničenje [restrikcija opsega; restrikcija dometa] 2. stanje kada što postane uže, manje; suženje, umanjenje [restrikcija prava; restrikcija budžeta; uvesti (ublažiti, ukinuti)… …   Hrvatski jezični portal

  • Speed limits by country — Main article: Speed limit A road speed limit is the limit of speed allowed by law for road vehicles, either maximum limit or minimum limit. Speed limits are commonly set by the legislative bodies of national or local governments. Contents 1… …   Wikipedia

  • barijéra — barijér|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}ono što se postavlja kao smetnja na nekom putu, na prolaženju i sl.; prepreka, brana, prepona [podići ∼u] b. {{001f}}meton. ono što blokira, sprečava ili onemogućuje [društvena ∼a] 2. {{001f}}med. stanični ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cáka — cák|a ž 〈G mn ā〉 reg. 1. {{001f}}mjesto koje u tekstu zakona, ugovora, propisa itd. ili u njegovoj provedbi ima posebno značenje; klauzula, ograničenje 2. {{001f}}žarg. a. {{001f}}dosjetka, smicalica, štos, fora [dobra ∼a; prodavati ∼e] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • derogácija — ž pravn. čin derogiranja; ograničenje, dokinuće, šteta, uštrb, smanjenje, pogoršanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eksproprijácija — eksproprijácij|a ž pravn. pol. oduzimanje ili ograničenje uz naknadu ili bez naknade, nekog prava na imovinu temeljem sudske odluke ili aktom državne vlasti; izvlaštenje [izvršiti/provesti ∼u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klàuzula — klàuzul|a ž 1. {{001f}}pravn. sažeta odredba obveznih ugovora, izdvojena pojedinost koja ima važnost za ispunjenje ugovora, posebna ograda u ugovoru; uvjet, ograničenje, odredba, dodatak [unijeti ∼u] 2. {{001f}}glazb. pov. a. {{001f}}polifona… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lokalizácija — ž 1. {{001f}}ograničenje neke pojave na određeno mjesto, sprečavanje širenja [∼ upale] 2. {{001f}}kazal. preradba teksta na način da se uvedu lokalizmi (u radnju, govor, imena mjesta i likova) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”