Vȅlikā Mlȁka

Vȅlikā Mlȁka
Vȅlikā Mlȁka ž {{c=0}}naselje (u blizini Zagreba){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • Shtokavian dialect — Shtokavian štokavica Pronunciation Spoken in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, Romania, Hungary …   Wikipedia

  • Jakov — Jȁkov (Jȁkob) DEFINICIJA 1. v. 2. bibl. treći starozavjetni praotac, unuk Abrahama i Sare, drugi sin Izaka i Rebeke, blizanac Ezava, otac 12 sinova koji su postali rodonačelnici 12 izraelskih plemena; prema Jahvinoj zapovijedi uzeo ime Izrael,… …   Hrvatski jezični portal

  • jug — jȕg m DEFINICIJA geogr. 1. strana svijeta nasuprot sjeveru, točka najbliža južnom polu [na jugu; s juga] 2. točka na kompasu koja pokazuje 180 stupnjeva, opr. sjever 3. (Jug) a. pov. južne američke države, opr. sjever (Sjever) b. ukupnost… …   Hrvatski jezični portal

  • boriti — bòriti se nesvrš. <prez. īm se, pril. sad. rēći se, gl. im. rēnje> DEFINICIJA 1. (s kim) a. udružiti snage da se savlada treći b. nastojati savladati drugoga 2. (s čim) boriti se protiv čega u sebi ili izvan sebe [bori se sa svojom… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”