mrȁmōrnī

mrȁmōrnī
mrȁmōrnī prid. {{c=0}}koji je od mramora {{/c}}[∼ pod]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}Mramorno more geogr. {{c=0}}rubno more Sredozemnog mora između JI dijela Balkanskog poluotoka i Male Azije{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”