Samaríjac

Samaríjac
Samaríjac m {{c=0}}({{/c}}Samàrījka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G -jca, N mn Samaríjci, G Samàrījācā〉, {{c=1}}v. {{ref}}Samarićanin{{/ref}}, {{ref}}Samaritanac{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Samarijac — Samaríjac m (Samàrījka ž) <G jca, N mn Samaríjci, G Samàrījācā> DEFINICIJA v. Samarićanin, Samaritanac ETIMOLOGIJA vidi Samarija …   Hrvatski jezični portal

  • Samaritánac — m (Samarìtānka ž) 〈N mn nci〉 1. {{001f}}stanovnik Samarije (Samaritanije); Samarijac 2. {{001f}}rel. pripadnik židovske sekte koja je nastala u 6. st. pr. Kr., kad je većina židovskog naroda bila u babilonskom sužanjstvu, a u Samariji su mnogi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Samaritanac — Samaritánac m (Samarìtānka ž) <N mn nci> DEFINICIJA 1. stanovnik Samarije (Samaritanije); Samarićanin, Samarijac 2. rel. pripadnik židovske sekte koja je nastala u 6. st. pr. Kr., kad je većina židovskog naroda bila u babilonskom sužanjstvu …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”