Sabéjci

Sabéjci
Sabéjci m mn 〈N Sabéjac, G -jca, G mn Sàbējācā〉 {{c=0}}({{/c}}Sàbejka ž{{c=0}}){{/c}} etn. {{c=0}}antička semitska etnička skupina na teritoriju današnjeg Jemena{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Sabejci — Sabéjci m mn <N Sabéjac, G jca, G mn Sàbējācā> (Sàbejka ž) DEFINICIJA etn. antička semitska etnička skupina na teritoriju današnjeg Jemena …   Hrvatski jezični portal

  • sabejski — sàbējskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Sabejce, koji od njih potječe SINTAGMA sabejski jezik lingv. predstavlja ogranak južnoarapskog jezika; sabejsko pismo lingv. specijalni oblik južnoarapskog pisma ETIMOLOGIJA vidi Sabejci …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”