mȁrš

mȁrš
mȁrš1 m 〈N mn màrševi〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}ritmički, složan i ravnomjeran hod organizirane kolone; stupanje b. {{001f}}{{/c}}vojn. {{c=0}}savlađivanje udaljenosti hodom kao osnovnim načinom kretanja {{/c}}[dug ∼; naporan ∼] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}glazb., {{c=1}}v. {{ref}}koračnica{{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}paradni ∼ {{c=0}}posebno stiliziran marš prema posebnim običajima u raznim zemljama i u svakoj vojsci {{/c}}[rimski ∼ (marcia di Roma)/pruski ∼ = rimski/pruski korak]
✧ {{001f}}fr. fran.
————————
mȁrš2 uzv. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. vojn. {{c=0}}zapovijed kojom je počinjao vojnički hod u austrougarskoj i jugoslavenskoj vojsci {{/c}}[ob. uz drugu pripremnu riječ: naprijed ∼!]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}(danas samo: na-prijed!) 2. {{001f}}{{/c}}ekspr. {{c=0}}u zn.: van!, odlazi! riječ kojom se vrlo grubo tjera koga {{/c}}[∼ van!]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}mrš{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”