kònačīšte

kònačīšte
kònačīšte sr {{c=0}}1. {{001f}}jednostavan ugostiteljski objekt u kojem se može prenoćiti (konačiti) 2. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}gostionica koja može pružiti konak, hranu i smještaj zaprege{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • konačište — kònačīšte sr DEFINICIJA 1. jednostavan ugostiteljski objekt u kojem se može prenoćiti (konačiti) 2. pov. gostionica koja može pružiti konak, hranu i smještaj zaprege ETIMOLOGIJA vidi konak …   Hrvatski jezični portal

  • hòspīcīj — (hospìcij) m 1. {{001f}}a. {{001f}}pov. svratište, konačište za putnike i namjernike, ob. uz samostane b. {{001f}}svratište ili dom za starce, djecu c. {{001f}}sklonište u planini 2. {{001f}}pov. u našim srednjovjekovnim dokumentima dužnost koju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȃn — m 〈N mn hánovi〉 1. {{001f}}pov. konačište uz cestu, orijentalne gradnje, za prihvat putnika i zaprega 2. {{001f}}reg. gostionica ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karaula — karàula ž DEFINICIJA vojn. fortifikacijski objekt u kojem borave vojnici i koji služi kao stražarnica, ob. na graničnim prijelazima ili mjestima s kojih se nadzire veće područje ONOMASTIKA pr. (prema zanimanju): Karàula (350, Zaprešić), Karàvla… …   Hrvatski jezični portal

  • konak — kònak m <N mn aci, G kȍnākā> DEFINICIJA 1. noćenje [primiti na konak] 2. reg. a. kuća, dom b. bolja kuća, kuća kakvog uglednog domaćina 3. reg. pov. jednodnevno putovanje (od jednog prenoćišta do drugoga) [prijeći konak] 4. reg. pov. zgrada …   Hrvatski jezični portal

  • tašlihan — tašlìhān m <G tašlihána> DEFINICIJA reg. 1. kameni han 2. (Tašlihan) pov. konačište i dio grada u starom Sarajevu ETIMOLOGIJA tur. taslıhan: kameni han ≃ v. taš + v. han …   Hrvatski jezični portal

  • dormitorij — dormìtōrij (dormitȏrij) m DEFINICIJA 1. spavaonica, spavaća soba 2. konačište zatvorenog tipa za goste neke znanstvene ustanove, istraživače, profesore na gostovanju i sl. 3. kat. a. zajednička spavaonica redovnika u samostanu b. naziv za dio… …   Hrvatski jezični portal

  • han — hȃn m <N mn hánovi> DEFINICIJA 1. pov. konačište uz cestu, orijentalne gradnje, za prihvat putnika i zaprega 2. reg. gostionica ONOMASTIKA pr.: Hȃn (130, posvuda), Hànak (Čazma), Hȁnčār (Slavonija), Hánčević (J i sred. Dalmacija), Hȁndabaka …   Hrvatski jezični portal

  • hospicij — hòspīcīj (hospìcij) m DEFINICIJA 1. a. pov. svratište, konačište za putnike i namjernike, ob. uz samostane b. svratište ili dom za starce, djecu c. sklonište u planini 2. pov. u našim srednjovjekovnim dokumentima dužnost koju su imali gradovi i… …   Hrvatski jezični portal

  • hospital — hospìtāl m <G hospitála> DEFINICIJA 1. pov. med. zgrada u kojoj se liječilo bolesne, preteča današnjih bolnica 2. bolnica (ob. u oznakama upozorenja za strance, kao oznaka vojne bolnice, kao polazna riječ za kraticu H); špital ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”