gùzičār

gùzičār
gùzičār m {{c=0}}({{/c}}gùzičārka ž{{c=0}}){{/c}} pejor. {{c=0}}onaj koji nema karaktera; mali čovjek, sitna duša, bijeda{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • guzičar — gùzičār m DEFINICIJA pejor. onaj koji nema karaktera; mali čovjek, sitna duša, bijeda ETIMOLOGIJA vidi guz …   Hrvatski jezični portal

  • šarogùzica — m 〈N mn e〉 pejor. vulg. onaj koji je vrlo prevrtljiv u stavovima od javnog interesa, koji je sklon promijeniti sve političke boje; šarenjak, krpa, guzica, guzičar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šaroguzica — šarogùzica m <N mn e> DEFINICIJA pejor. vulg. onaj koji je vrlo prevrtljiv u stavovima od javnog interesa, koji je sklon promijeniti sve političke boje; šarenjak, krpa, guzica, guzičar ETIMOLOGIJA v. šara, šarati + v. guz, guzica …   Hrvatski jezični portal

  • guzičarka — gùzičārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA 1. v. guzičar 2. žarg. ona koja ima veliku guzicu, koja ima izraženu stražnjicu ETIMOLOGIJA vidi guz …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”