Krȅševljānin

Krȅševljānin
Krȅševljānin {{c=0}}({{/c}}Krešèvljāk{{c=0}}){{/c}} m {{c=0}}({{/c}}Krȅševljānka, Krȅšēvka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G Kreševljáka, V Krȅševljāče, N mn Krȅševljani/Kreševljáci〉 {{c=0}}stanovnik Kreševa{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”