glacìjāl

glacìjāl
glacìjāl m 〈G glacijála〉 geol. {{c=0}}ledeno doba, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}leden ∆{{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • glacijal — glacìjāl m <G glacijála> DEFINICIJA geol. razdoblje jakog zahlađenja što uzrokuje stvaranje leda na velikim dijelovima Zemlje; ledeno doba ETIMOLOGIJA lat. glaciatus: zaleđen ← glaciare: zalediti ≃ glacies: led …   Hrvatski jezični portal

  • lȅden — prid. 〈odr. ī, komp. ledènijī〉 1. {{001f}}koji je od leda [∼i brijeg] 2. {{001f}}koji je vrlo hladan; studen [∼i vjetar] 3. {{001f}}pren. koji odbija, koji je krajnje neljubazan; hladan [∼ doček] 4. {{001f}}reg. hladan onoliko koliko se traži (o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mindel — mìndel m DEFINICIJA geol. drugi glacijal alpskoga područja; nastao u doba kvartara snažnim oscilacijama klime ETIMOLOGIJA njem. Mindel, prema istoimenoj rijeci u Bavarskoj …   Hrvatski jezični portal

  • preglacijal — preglacìjāl m <G preglacijála> DEFINICIJA geol. u razvoju Zemlje, razdoblje prije ledenog doba ETIMOLOGIJA pre 2 + v. glacijal …   Hrvatski jezični portal

  • glacijalan — glȁcijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji potječe iz ledenog doba ili se na njega odnosi [glacijalno doba] 2. koji se odnosi na led i ledenjake [glacijalno jezero] SINTAGMA glacijalna erozija erozija koju izazivaju ledenjaci i time… …   Hrvatski jezični portal

  • glacijacija — glacijácija ž DEFINICIJA geol. oblikovanje velikih ledenih naslaga [polarna glacijacija]; oledba, zaleđivanje ETIMOLOGIJA vidi glacijal …   Hrvatski jezični portal

  • ginc — gȉnc m DEFINICIJA geol. prvi glacijal u kvartaru na području Alpa ETIMOLOGIJA prema rijeci Günz, pritoci Dunava …   Hrvatski jezični portal

  • fluvioglacijalan — fluvioglàcijalan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA geol. koji je nastao djelovanjem ledenjaka na okolno tlo (stijenje, kamenje, zemlju) ETIMOLOGIJA v. fluvijalan + v. glacijal, glacijalan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”